Thư viện thông minh - Bibliotheca - Máy mượn trả hybrid 1000

Thương hiệu BIBLIOTHECA
Mã sản phẩm TVTM-MMT500
Mô tả

Thư viện thông minh - Máy mượn trả 1000D để bàn

Mã sản phẩm:

 • Máy mượn trả hybrid 1000D, Black, Để bàn: SCK600012-000
 • Máy mượn trả hybrid 1000, Black: SCK600008-000
 • Máy mượn trả hybrid 1000D, White, Để bàn: SCK600011-000
 • Máy mượn trả hybrid 1000, White: SCK600007-000
 • Barcode, RFID, EM
 • Tần số 13,56 MHz.
 • Độ ẩm 85%, rất chắc chắn.
 • Màn hình tương tác portrait 22".
 • Đọc barcode và RFID và EM
 • Xử lý cùng lúc lên đến 8-10 tài liệu/sách
 • Đồng bộ với hầu hết phần mềm quản lý thư viện ILS/LMS hiện nay trên thế giới.
 • Kích thước (mm) W x D x H:

Thiết bị máy mượn trả 1000D có 4 loại

Máy mượn trả hybrid 1000D, Black, Để bàn: SCK600012-000

Máy mượn trả hybrid 1000, Black: SCK600008-000

Máy mượn trả hybrid 1000D, White, Để bàn: SCK600011-000

Máy mượn trả hybrid 1000, White: SCK600007-000

Tính năng & Thông số kỹ thuật
Video
Bình luận