Thư Viện Thông Minh -Bibliotheca - Cổng RFID Premium Chôn Dây

Thương hiệu BIBLIOTHECA
Mã sản phẩm CTTV-RFID
Mô tả

Mô tả cổng từ thư viện - Cổng RFID Premium Chôn Dây

Mã sản phẩm:

·       1 lối: GAT400000-000

·       2 lối: GAT400002-000

·       3 lối: GAT400004-000

·       4 lối: GAT400013-000

·       5 lối: GAT400006-000

·       6 lối: GAT400007-000

-        Công nghê RFID

-        Đọc được 8 tài liệu/ sách cùng lúc

-        Độ rộng mỗi lối tối đa 1m2

-        Có hệ thống đèn báo màu phát tín hiệu khi tài liệu/ sách chưa được check out (tháo từ)

-        Được cài đặt phần mềm đếm lượt người giúp thủ thư thống kê được số lượng khách ra vào thư viện

-        Kết hợp được nhiều cổng liên tục để phục vụ cho thư viện có độ rộng cổng khác nhau.

-        Tối đa 6 lối 7 cánh 

-        Kích thước (mm) W x D x H:

Cổng từ thư viện

Có 6 loại: 

1 lối: GAT400000-000

2 lối: GAT400002-000

3 lối: GAT400004-000

4 lối: GAT400013-000

5 lối: GAT400006-000

6 lối: GAT400007-000

Tính năng & Thông số kỹ thuật
Video
Bình luận