Thư Viện Thông Minh -Bibliotheca - Cổng RFID chôn dây

Thương hiệu BIBLIOTHECA
Mã sản phẩm CTTV-RFID
Mô tả

Mô tả cổng từ thư viện - Cổng RFID chôn dây

Mã sản phẩm:

  • 1 lối: GAT400000-000
  • 2 lối: GAT400002-000
  • 3 lối: GAT400004-000
  • 4 lối: GAT400013-000
  • 5 lối: GAT400006-000
  • 6 lối: GAT400007-000
  • Công nghê RFID
  • Đọc được 8 tài liệu/ sách cùng lúc
  • Độ rộng mỗi lối tối đa 1m2
  • Có hệ thống đèn báo màu phát tín hiệu khi tài liệu/ sách chưa được check out (tháo từ)
  Được cài đặt phần mềm đếm lượt người giúp

Cổng từ thư viện

Có 6 loại: 

1 lối: GAT400000-000

2 lối: GAT400002-000

3 lối: GAT400004-000

4 lối: GAT400013-000

5 lối: GAT400006-000

6 lối: GAT400007-000

Tính năng & Thông số kỹ thuật
Video
Bình luận