Sơ Đồ Kết Nối Phòng Ngoại Ngữ Chuyên Dùng INNO SmartLab

Thương hiệu INNO
Mã sản phẩm INNOSMARTLAB-SDKN
Mô tả

Sơ Đồ Kết Nối Phòng Ngoại Ngữ Chuyên Dùng INNO Smartlab

1. Sơ đồ kết nối phòng học

2. Các thiết bị đi kèm

2.1 Bộ điều khiển và xử lý trung tâm Giáo viên INNO SmartLab V3.15T

2.2 Bộ điều khiển học sinh INNO SmartLab V3.13S/V3.15S2.3 Bộ tai nghe và Micro chuyên dùng INNO SmartLab V3.15H


3. Các thiết bị hỗ trợ 

3.1 Máy tính của giáo viên

3.2 Hệ thống âm thanh lớp học

3.3 Bảng tương tác hoặc Màn hình Led tương tác

3.4 Hệ thống mạng kết nối

4. Phần mềm hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ

4.1 Phần mềm biên soạn bài giảng Robotel SmartClass+ 4.2 (canada)

4.2 Phầm mềm sách giáo khoa điện tử các cấp

4.3 Các khóa học tiếng anh: Toeic conqueror, IELTS master, English smartlearn...


Tính năng & Thông số kỹ thuật
Video
Bình luận