SMART kapp™

Thương hiệu SMART
Mã sản phẩm SMART Kapp
Mô tả

SMART kapp™ - Bảng trắng mà bạn có thể nhìn thấy từ bất cứ đâu.

SMART kapp cho phép bạn lưu và chia sẻ ghi chú khi chúng mở ra bằng cách dùng một điểm đánh dấu xóa khô thông thường. Đó là bảng trắng, nhưng tất cả mọi thứ được viết trên đó có thể được lưu trong thư viện trong ứng dụng của nó. Bạn cũng có thể làm theo cùng trong ứng dụng như những người khác viết trên bảng.

Thêm vào đó, bạn có thể mang tất cả công việc bạn làm vào kapp vào bài học SMART Notebook.

Tính năng timeline của nó cho phép bạn phát lại lại tác phẩm mà sinh viên của bạn đã làm, để bạn có thể hồi tưởng lại quá trình ra quyết định và quan sát ý tưởng của họ tiến triển như thế nào


Hướng dẫn học tập

Ứng dụng kapp theo dõi được mọi thứ trên bảng, vì vậy có thể dễ dàng lưu và gửi email ghi chú bài học. Học sinh tập trung vào các cuộc thảo luận hơn là hăng hái ghi chép

Hợp tác nhóm nhỏ

Sinh viên có thể lưu lại công việc nhóm, gửi email cho phần còn lại của nhóm để xem lại sau hoặc chia sẻ công việc với phần còn lại của lớp học trên màn hình hiển thị phía trước phòng khách hoặc thiết bị sinh viên.

Không gia đa mục đích

Ứng dụng kapp theo dõi được mọi thứ trên bảng, vì vậy có thể dễ dàng lưu và gửi email ghi chú bài học. Học sinh tập trung vào các cuộc thảo luận hơn là hăng hái ghi chép

Ứng dụng trong thể thao

Các huấn luyện viên dễ dàng thực hiện công việc huấn luyện trong thể thao với Smart kapp

Tính năng & Thông số kỹ thuật
Video
Bình luận