Phòng Thực Hành Sinh Học

Thương hiệu Sao Mai
Mã sản phẩm PTHSINHHOC
Mô tả

Phòng Thực Hành Sinh HọcPhòng Thực Hành Sinh Học mang đến cho Sinh Viên những trải nghiệm thực tế các bài học đã được học, chứng minh được những lý thuyết được học, nhầm giúp cho sinh viên có thể năm vững kiến thức, thành thạo các thao tác thông qua các bài thí nghiệm, giúp sinh viên có một phần kinh nghiệm thực tế, xây dựng nền tản phát triển sau này.

Phòng Thực Hành cung cấp kiến thức thực tế từ các cuộc thí nghiệm:

- Truyền đạt những kiến thức cơ bản về ADN, ARN, về sao chép ADN; phiên mã và mã di truyền; về hoạt động gen, đột biến gen

- Mô tả sinh tổng hợp Protein

- Phương pháp phân tích AND

- Mô tả thành phần của tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng

- Giải thích sự di truyền và biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học

Rèn uyện các kỹ năng:

Thực hành sử dụng kính hiển vi và cách làm tiêu bản hiển vi

-Quan sát hình thể và cấu trúc của tế bào, sự vận động, sinh sản của tế bào, sự vận chuyển các chất qua màng tế bào, hiện tượng đẳng trương ưu trương


Phòng thực hành Sinh Học tạo điều kiện cho các hoạt động thí nghiệm, kiểm chứng cũng như nghiên cứu các bài thực hành hay đề án về sinh học, với đầy đủ, cũng như khả năng điều chỉnh nhóm dụng cụ cần thiết cho mục đích và phương hướng cần nghiên cứu.


Tính năng & Thông số kỹ thuật
Video
Bình luận