Phòng Thực Hành Hóa Học

Thương hiệu Sao Mai
Mã sản phẩm PTHHOAHOC
Mô tả

Phòng Thực Hành Hóa Học


dụng cụ hoá học

Các loại dụng cụ đặc trưng hỗ trợ cho việc tạo dựng những buối thí nghiêm hoá học một cách đầy dủ, với chất lượng cao, mang đến độ tin cậy cao cũng như độ an toàn cao trong quá trình sử dụng.

Phòng thực hành Hóa Học trang bị cho sinh viên kiến thức nhận diện được cấu trúc hóa học, những tính chất lý hóa quan trọng của những loại hoá chất tiêu biểu, hoá chất thông dụng; trình bày được sự liên quan giữa cấu trúc và tính chất, giữa cấu trúc và tác dụng của hoá chất và kỹ năng tổng hợp hoặc bán tổng hợp được một số mẫu hoá chất đạt tiêu chuẩn hoá dụng; kiểm nghiệm được các mẫu hoá chất đã tổng hợp và các loại hoá chất khác theo tiêu chuẩn hoá học.


Tính năng & Thông số kỹ thuật
Video
Bình luận