Flex AMH 24/7 - Bibliotheca

Thương hiệu BIBLIOTHECA
Mã sản phẩm TVTM
Mô tả

Flex AMH 24/7

(Module 1 bin)

(Module 3 bins)

(Module 5 bins)

(Module 7 bins)

-        Mã sản phẩm: Mã sản phẩm được hệ thống cung cấp ngẫu nhiên tùy theo từng đơn hàng

-        Công nghệ RFID

Tính năng & Thông số kỹ thuật
Video
Bình luận