1.  Trung tâm Học liệu là sáng kiến tổ chức  thư viện đại học theo mô hình mới do Tổ chức Atlantic Philanthropies đề xuất và tài trợ cho giáo dục  Đại học  Việt Nam.
  2.  Trung tâm Học liệu là mô hình thư viện đại học tích hợp hệ thống công nghệ thông tin như một  cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại với số lượng từ 300 đến 500 máy tính và các trang thiết bị nghe nhìn.
  3.  Hệ thống công nghệ thông tin được trang bị nhằm hỗ trợ cho việc tổ chức các tài nguyên, tổ chức các hoạt động dịch vụ và truy cập các tài nguyên thông tin đa ngành, đa loại hình bao gồm tài nguyên thông tin truyền thống (sách, báo, tạp chí, luận văn tốt nghiệp, đề tài nguyên cứu khoa học, v.v..dạng bản in), các tài nguyên số (các cơ sở dữ iệu sách, báo, tập chí, luận văn, v.v..điện tử) và các tài nguyên nghe nhìn.