SmartElearning là Giải pháp đào tạo trực tuyến - Giải Pháp Thi khảo thí online -  Kho bài giảng trực tuyến

SmartElearning đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình nguồn học liệu đa phương tiện trực tuyến Tiếng Anh theo các giáo trình: Four Coners trình độ A2, B1, B2,TOIEC, EILTS, Smartlearn và Tiếng Anh Chuyên Ngành…

 • Hệ thống Kho học liệu tổng hợp các kiến thức của các khoá học, các bàì kiểm tra, đánh giá;
 • Nguồn học liệu bao gồm các tài liệu Số hoá đưa lên hệ thống & tài liệu cứng bên ngoài;
 • Các kho bài giảng được biên tập dưới dạng video online.
 • Có ngân hàng câu hỏi bài tập, thảo luận và các dạng đề thi.

 Lợi ích mang lại từ Hệ thống:

 • Ứng dụng công nghệ 4.0, điện toán đám mây nguồn học liệu, dữ liệu bài giảng bài tập thông qua hệ thống;
 • Giúp Người quản lý theo dõi được quá trình học tập của học viên;
 • SmartElearning ứng dụng lớp học đảo ngược giúp học viên đạt kết quả chất lượng cao;
 • Xây dựng nội dung học thuật, giáo trình chỉ một lần duy nhất;
 • Thời gian bài giảng không hạn chế;
 • Cho phép các học viên tham gia các khoá học có thể theo dõi quá trình và kết qủa học tập;
 • Thi khảo thí online, kiểm tra đánh giá chất lượng học viên.