Giải pháp đào tạo trực tuyến E Learning - khảo thí - Kho bài giảng trực tuyến

Smart E learning là Giải pháp đào tạo trực tuyến - Giải Pháp Thi khảo thí online - Kho bài giảng trực tuyến. Với kho bài giảng là nơi lưu trữ hệ thống các bài giảng E-Learning thuộc chủ đề Môn học và chủ đề Dư địa chí. Kho bài giảng E-Learning được thiết kế và triển khai với mong muốn xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học mọi lúc mọi nơi.

Mô hình E learning là gì?

SmartElearning đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình nguồn học liệu đa phương tiện trực tuyến Tiếng Anh theo các giáo trình: Four Coners trình độ A2, B1, B2,TOIEC, EILTS, Smartlearn và Tiếng Anh Chuyên Ngành…

 • Hệ thống Kho học liệu tổng hợp các kiến thức của các khoá học, các bàì kiểm tra, đánh giá;
 • Nguồn học liệu bao gồm các tài liệu Số hoá đưa lên hệ thống & tài liệu cứng bên ngoài;
 • Các kho bài giảng được biên tập dưới dạng video online.
 • Có ngân hàng câu hỏi bài tập, thảo luận và các dạng đề thi.

 Lợi ích mang lại từ Mô hình E learning

 • Ứng dụng công nghệ 4.0, điện toán đám mây nguồn học liệu, dữ liệu bài giảng bài tập thông qua hệ thống;
 • Giúp Người quản lý theo dõi được quá trình học tập của học viên;
 • SmartElearning ứng dụng lớp học đảo ngược giúp học viên đạt kết quả chất lượng cao;
 • Xây dựng nội dung học thuật, giáo trình chỉ một lần duy nhất;
 • Thời gian bài giảng không hạn chế;
 • Cho phép các học viên tham gia các khoá học có thể theo dõi quá trình và kết qủa học tập;
 • Thi khảo thí online, kiểm tra đánh giá chất lượng học viên.

>> Xem thêm: 

E - LEARNING GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỰC TUYÊN