1.Phòng học ngoại ngữ không dây dùng laptop           
2.Phòng học ngoại ngữ không dây dùng tablet
 Thiết kế theo đề án 1400 (đề án 2020) của bộ Giáo Dục & Đào Tạo

TẬP TRUNG DỮ LIỆU & CHIA SẺ NGUỒN TÀI NGUYÊN GIẢNG DẠY
Giáo viên có thể chia sẻ tài liệu, bài tập của mình soạn với các giáo viên khác trong trường, trong hệ thống, tạo thành thư viện tư liệu, bài tập riêng của đơn vị.  Hệ thống còn cho phép lưu trữ quá trình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh kể cả những dữ liệu âm thanh ghi âm trong quá trình học.

THỰC HÀNH - THỰC HÀNH  - THỰC HÀNH
Hệ thống giúp cho toàn bộ học sinh buộc phải tham gia vào những hoạt động học tập, thực hành lý thú, tạo điều kiện cho các em học sinh nhút nhát thực hành nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn, từ đó sẽ có phản xạ và kỹ năng tốt hơn để học ngôn ngữ.

KHUYẾN KHÍCH TRAO ĐỔI NHÓM
Giáo viên có thể lập nhóm và tham gia nhóm bất kỳ học viên nào để kiểm tra, giảng bài hoặc lưu về máy tính.

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Nhiều định dạng bài tập kiểm tra khác nhau như: trắc nghiệm, hỏi đáp, điền vào chỗ trống, ghi âm so sánh.
Nếu bài tập là định dạng có câu trả lời xác định, hệ thống sẽ tự động chấm điểm.
Giáo viên có thể chấm điểm bằng số, nhận xét bài làm bằng chữ hoặc chính giọng nói của giáo viên.
Tất cả các hoạt động từ lúc giao bài đến chấm điểm đều được lưu trữ trên hệ thống của đơn vị, có thể xuất kết quả sang excel.