1.Phòng học ngoại ngữ đa phương tiện
2.Phòng học ngoại ngữ đa phương tiện kết hợp kiểm tra đánh giá

Thiết kế theo đề án 1400 (đề án 2020) của Bộ Giáo dục & Đào tạo

TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHE - NÓI - PHẢN XẠ
Phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả và nhanh chóng vẫn là tập trung nhiều vào thực hành, giúp tạo thói quen nói, giao tiếp, phản xạ từ đó nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của người học

TƯƠNG TÁC THÚC ĐẨY HỌC TẬP
Phòng học ngoại ngữ được thiết kế trên cơ sở vận dụng tương tác hai chiều vào thực hành. Điều này, giúp học sinh hứng thú học tập hơn và giúp giáo viên có thể dễ dàng truyền tải kiến thức, kỹ năng muốn dạy đến với học sinh.

QUẢN LÝ LỚP HỌC
Cho phép giáo viên chủ động quản lý thực hành và quản lý lớp học hiệu quả thông qua: trình chiếu, ghép nhóm – cặp, theo dõi toàn bộ hoạt động của học sinh, điều khiển hoạt động trong phòng của học sinh, kiểm tra, đánh giá, theo dõi quá trình học tập.

KHO TÀI LIỆU BÀI TẬP MỞ
Phần mềm hệ thống Robotel cho phép giáo viên dễ dàng soạn bài, giao bài, chấm điểm, nhận xét, đánh giá; học sinh dễ dàng làm bài, nộp bài và theo dõi điểm. Giáo viên có thể sử dụng nguồn dữ liệu tự do dưới nhiều định dạng để tạo ra rất nhiều kiểu bài tập khác nhau.